Přihlášky ke stravování je možné podat od 20. – 31. 7. 2020 v čase od 7.00 do 12.00 hodin v kanceláři školní jídelny (vchod do kuchyně z ulice Zbožská). Dále pak ve dnech 24., 25., 26., 27. a 31. 8. 2020 od 7.00 – 14.00 hodin.

Kontakty na školní jídelnu:
tel. 731 763 047, 315 810 312
e-mail: jidelna@zs-raf.cz
Web: http://skolni-jidelna-rafka.webnode.cz