• od 18. 11. budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka
  • konzultace budou probíhat v rámci konzultačního odpoledne, vždy ve středu 14:00 – 16:00 hod. 
  • zákonní zástupci a žáci si musí předem domluvit konzultaci s vyučujícím (vyučující si vždy vyzvednou žáka u vchodu do školy)