Prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd

 • od 18. 11. 2020 je umožněna prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd
 • prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu v rámci jednotlivých tříd (kolektivy se nebudou slučovat ani jinak prolínat)
 • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • rodiče vybaví žáka dostatečným množstvím roušek (doporučujeme 2 – 3 roušky na den)
 • při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti, HV a TV budou nahrazeny pobytem žáků na čerstvém vzduchu (vycházky)
 • třídní učitelky si budou vyzvedávat žáky před školou:  1. třídy v  7:45 hod., 2. třídy v 7:55 hod.
 • žáky, kteří nenavštěvují ŠD, odvedou třídní učitelky po vyučování před školu
 • vstup do budovy školy pro rodiče a ostatní veřejnost je zakázán
 • zákonní zástupci mohou přijít do školy pouze po předběžné domluvě s vyučujícím (vyučující si vyzvednou rodiče u vchodu do školy)
 • žádáme rodiče a ostatní veřejnost, aby při vstupu do školy používali roušku
 • pro kontakt se školou používejte e-mail vyučujících prijmeni.jmeno@zs-raf.cz nebo telefon
 • škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění       nemohou do školy vstoupit
 • ve škole jsou zavedena zvýšená hygienická opatření (mytí rukou, dezinfekce apod.)

 

Školní družina 

 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny
 • z výše uvedeného důvodu nebude probíhat ranní provoz ŠD
 • odpolední provoz ŠD bude probíhat ve stejném režimu jako v září (do 17:00 hod.)
 • žáky, kteří nenavštěvují ŠD, odvedou třídní učitelky po vyučování před školu
 • žáky, kteří navštěvují ŠD a budou chodit po obědě domů, odvedou vychovatelky rovněž po obědě před školu
 • další skupinu žáků budou vychovatelky odvádět ze ŠD před školu v 15:00 hod.
 • pokud budou žáci odcházet ze ŠD samostatně do 15:00 hod., musí zákonní zástupci předložit písemnou žádost

 

Školní jídelna

 • zařízení školního stravování jsou v provozu 
 • řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost
 • zákonní zástupci musí žáka ke školnímu stravování přihlásit
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy