Všem žákům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku a co nejlepší studijní výsledky.

vedení školy a učitelé