Online výuka - přehled

Vážení rodiče,

v souvislosti s omezeními při šíření koronaviru potřebujeme být s žáky v užším kontaktu, proto jsme připravili nasazení služby “G Suite pro vzdělávání”, dále jen “GSuite+”. Jedná se o bezplatnou verzi, která je určena pro vzdělávací instituce a slouží pro vzdělávání dětí v oblasti digitální gramotnosti a pro elektronickou komunikaci žáků a učitelů. GSuite+ je sada nástrojů pro zvýšení produktivity vzdělávacího procesu. Obsahuje např. nástroje: Gmail, Kalendář, Diskové úložiště pro dokumenty, e-learning systém (Google Classroom), a další. Tyto nástroje pomáhají žákům získávat dnes tolik potřebné digitální dovednosti. Cílem je vytvořit pro učitele a žáky online prostředí, které umožní řídit výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Aplikace je propojena především s úložištěm Drive, kam se ukládají vzdělávací materiály od učitele a následně výstupní práce žáků. Součástí služby je i email na školní doméně zs-raf.cz. Tímto způsobem bude zajištěna distanční výuka pro jednotlivé žáky, případně pro celkový provoz školy v době jejího uzavření.

Ke zprovoznění potřebujeme váš souhlas se zřízením účtu G Suite v doméně zs-raf.cz pro vaše dítě. Formulář ke stažení zde. Pokud neposkytnete souhlas, nevytvoříme vašemu dítěti účet G Suite pro vzdělávání. Žák tak nebude moci využívat služby G Suite a zúčastnit se online výuky, a to ani v případě distančního vzdělávání.

Do Google učebny je vyžadováno přihlášení výhradně pomocí školního žákovského Google účtu.

Škola poskytne k založení školního G Suite účtu pro žáka následující informace:

 • jméno a příjmení žáka, jeho rok nástupu školní docházky

Vzhledem k nařízení EU o GDPR bude název školního účtu obsahovat pouze část jména a příjmení.

Přihlašovací údaje jednotlivých žáků mají k dispozici třídní učitelé.

 

Upozornění ve věci osobních údajů

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

Bakaláři – výuka

Systém Bakaláři bude i nadále fungovat tak, jak tomu bylo doposud.

Online výuka pomocí G Suite

 • každý žák získá školní účet a přístup do služeb G Suite+ přes školou vytvořený účet
 • jedná se o účet Google pod naší školní doménou zs-raf.cz
 • žák může využívat základní a doplňkové služby (G Suite+)

Základní služby G Suite+

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html

 

  • Učebna (virtuální třída) – žák má pod svým účtem všechny učebny, kde má zadání, výukový materiály a odevzdává zde úlohy
  • Gmail – distanční komunikace žáka a učitele probíhá přes školní gmail
  • Google Disk (cloudové uložiště) – každý žák získal neomezené cloudové uložiště pro sdílení a odevzdávání úloh
  • Kalendář
  • Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře) – bez jakékoliv instalace
  • Všechny aplikace jsou přístupné na všech mobilních platformách

Doplňkové služby G Suite+

 • žáci starší 13 let můžou využívat vybrané doplňkové služby G Suite
 • např. Google Mapy, Google Earth, YouTube

Návody na službu G Suite