Školní psycholog bude během distanční výuky každou středu od 8.00 do 12.00 hodin přítomen ve škole a žáci a rodiče se mohou u něho objednat na osobní konzultaci na telefonu +420 603 859 626.