Konzultační hodiny pro žáky, kteří se přihlásili svým vyučujícím ke konzultaci.

Znovu upozorňujeme, že žáci musí bezpodmínečně přinést vyplněné a zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde, nebo fyzicky v mezidveří vstupu do školy), jinak nebudou do školy vpuštěni.

Kopii čestného prohlášení s razítkem školy musí mít žák vždy s sebou na každou konzultaci! Razítko dostane na prohlášení při první návštěvě školy.

Žáci budou na své vyučující čekat před budovou školy pět minut před časem konzultace!

Žákům ani rodičům není povolen svévolný vstup do školní budovy!