Vlastnosti kovů a nekovů – prakticky

Chemické prvky se dělí na kovy, nekovy a polokovy. Hodina chemie před jarními prázdninami byla zaměřena na kovy a nekovy. Žáci prošli celkem čtyři stanoviště, kde „zkoumali“ odlišné vlastnosti těchto dvou skupin látek.

Mechanické vlastnosti – rozklepání drátu z hliníku a rozbití dřevěné brikety byla obzvlášť oblíbená činnost 🙂
Elektrické vlastnosti – bzučák byl v pohotovosti prakticky stále, jakmile byl obvod s kovem propojen.
Tepelná vodivost – tání vosku na druhém konci zahřívané měděné trubičky oproti nicnedělání vosku na briketě se setkalo také s úspěchem.
Vzhled – brousili, brousili, až ten kovový lesk ze vzorků dostali, síra nepodlehla ani velkému nátlaku skupin osmáků a byla správně zařazena mezi nekovy.

Poznatky se zapisovali do připravených pracovních listů, které slouží jako zápis z hodiny.