ONLINE VÝUKA – PŘEHLED

Základní informace         Pravidla k online výuce          Pokyny pro žáky během online hodin          Návody na službu G-Suite

Základní informace

Základními komunikačními kanály jsou:

webové stránky školy pro základní a všeobecné informace

e-mail pro zasílání rychlých a nutných sdělení

– informační systém školy Bakaláři

– přehled všech úkolů (zadání) v kurzech v Google Classroom

 

Od žáků se očekává:

každodenní sledování zadání v jednotlivých kurzech (Classroom)

pravidelné sledování webu školy a aktualizací jednotlivých sdělení a reagování na ně podle uvedených požadavků

– sledování zpráv v Bakalářích (žák musí být přihlášen na svém přístupu, nikoli rodičovském)

– zodpovědný přístup k samostudiu a vypracovávání úkolů

– musí si sám organizovat svůj čas věnovaný samostudiu a vypracovávání úkolů tak, aby zvládal plnit termíny odevzdávání prací

– musí pracovat pravidelně – průběžně

– problémy se zvládnutím učiva může konzultovat se spolužáky nebo vyučujícím

– může využívat všechna zadání, studijní materiály i úkoly (jsou neustále k dispozici) k opakování a procvičování

 

Vážení rodiče, žádáme o pochopení – Vaše děti potřebují mít doma určitý prostor a čas na zvládnutí zadaných úkolů. – Jakýkoliv problém, nejasnosti apod. můžete konzultovat s třídním učitelem. Ten problém vyřeší, nebo předá k řešení dál a bude vás informovat.

Pravidla k online výuce

 • Žák je povinen se zúčastnit online hodin podle platného rozvrhu (pokud nebyla nahlášeny důvody, proč tak nejde).
 • Nepřítomnost na online hodině omlouvají rodiče přes Bakaláře třídnímu učiteli.
 • Žák má před hodinou připravené pomůcky – učebnici, sešit, pracovní sešit, psací potřeby atd.
 • Žák je přítomen po celou dobu online hodiny a má zapnutou kameru.
 • Žák sedí při online výuce u stolu, slušně oblečený, nejí a sleduje pokyny učitele a reaguje na ně.

 

Pokyny pro žáky během online hodin

  • Na plánovanou online hodinou se připrav předem (přihlášení, sluchátka, učebnice, sešit, pracovní sešit, psací potřeby atd.).
  • Pokud se nepřipojuješ přes mobilní telefon, vypni zvuk a dej ho dál od PC.
  • Pokud můžeš, vezmi si sluchátka.
  • Mluv do mikrofonu zřetelně, seď blízko u počítače.
  • Připojuj se z místa, kde tě nikdo nebude rušit.
  • Minimalizuj ruchy v okolí.
  • Zapnutá kamera je podmínkou. Vyučující zřetelně vidí, že se hlásíš o slovo, a může tě vyvolat.
  • Mluv, pouze pokud tě vyučující vyzve ke komunikaci.
  • V průběhu hodiny piš do chatu (připojuj videa apod.), pouze pokud jsi k tomu vyzván, nebo máš-li nějaký problém/otázku.
  • Na začátku hodiny je vhodné se navzájem pozdravit a ujistit, že se slyšíme.
  • Je zakázáno nahrávat průběh on-line výuky bez povolení vyučujícího.
  • Je zakázáno vypínat zvuk, odpojovat apod. ostatním účastníkům probíhající online vyučovací hodiny.

 

Návody na službu G Suite