Ekocentrum Střevlík

Ve dvou březnových dnech navštívilo 113 žáků naší školy Ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích. Toto malebné středisko nabízí mnoho ekologicko-výchovných programů. V centru jsou ve Slunečním domě a v roubené budově  připraveny expozice a materiály pro výuku. Z velké nabídky programů jsme vybrali pro naše žáky potravní řetězce, les a ptačí svět. Nejvíce odpovídaly našemu projektu „Les“.

Součástí centra je farma, vybudovaná pro potřeby výuky. Od koní, ovcí, koz a prasátek se naše děti nemohly odtrhnout. Zajímavý byl program jak v učebnách, tak v terénu. Zážitkem pro mnohé se jistě stala vycházka s pozorováním ptáků pomocí dalekohledů. Z výletu se všichni vrátili plni energie s pocitem, že objevování a ochrana přírody patří k našemu životu.