Nové technologie 2 – 2014 – 1. stupeň

V úterý 21. října 2014 proběhl na 1. stupni projektový den Nové technologie. Žáci se ve třídách postupně seznamovali s vývojem nových technologií v různých oblastech vědy a techniky. V jednotlivých prezentacích byl dětem přiblížen vývoj např. v automobilovém, leteckém a elektrotechnickém průmyslu. Cílem projektu bylo vzbudit v žácích zájem o technické obory.