Slavnostní otevření učebny 2013

V rámci projektu „Spokojená škola“, který si klade za cíl zefektivnit výukový proces, zvýšit motivaci žáků a inovovat výuku žáků s VPU, byla 22. října 2013 otevřena nově vybavená učebna. Žáci v ní kromě nového moderního nábytku najdou i nové notebooky, které mohou v hodinách využívat. Jejich počet odpovídá počtu žáků ve skupinách, a proto nemusí pracovat ve dvojicích.

Do třídy byly zakoupeny i nové pomůcky pro usnadnění procesu učení. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé města, kraje i místních organizací a institucí. Mezi jinými starosta města Ing. Miloš Petera, místostarosta PhDr. Pavel Fojtík. vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Ing. Jiří Černý, Mgr. Jana Patočková, projektová a finanční manažerka Středočeského kraje, PhDr. Alena Vaňátková, vedoucí PPP Nymburk a spousta dalších. PhDr. Fojtík, Mgr. Cabrnoch (ředitel školy) a Mgr. Patočková slavnostně přestřihli pásku a teď už hurá do učení.