Pasování čtenářů (23.09.2020)

Naši milí druháčci ze všech tříd se dne 23. září postupně vypravili do Městské knihovny Nymburk na tradiční Pasování na čtenáře. Slavnostně oblečené žáky čekala v knihovně královna Abeceda, rytíř Písmenko a šašek Háček.
Ale nic není zadarmo. I zde se zúročila roční pilná práce žáků, jejich postupné seznamování s písmenky, učení slabik, slov a vět. Aby mohli být druháci pasováni, museli předvést své dovednosti. Každý dostal malý úkol, bezchybně přečíst text na kartičce.
Královna Abeceda a rytíř Písmenko si čtení dětí poslechli a pak přistoupil k slavnostnímu Pasování na rytíře řádu čtenářského. Žáci před rytířem poklekli a mečem byli pasováni na opravdové čtenáře.
Všechny děti obdržely šerpu, knížku a zapečetěný glejt. S ním mohou přijít s rodiči do knihovny a bezplatně se přihlásit. Obdrží průkaz čtenáře na jeden rok.
Doufáme, že se malým čtenářům svět knížek zalíbí a z mnohých se stanou vášniví čtenáři.