Masopustní karneval

Ve čtvrtek 8. 2. se uskutečnil ve školní družině masopustní karneval. Některé děti se už ráno převlékly do masek šašků, medvědů, kominíků… a pobíhaly radostně po škole. Odpoledne nechyběla masopustní cesta školou, kde se všechny děti do sytosti vyřádily. V každém oddělení žáci soutěžili i tančili. Při příchodu rodičů byl každý plný zážitků ze super dne. Teď už můžeme jen držet půst a těšit se na Velikonoce.

Dana Brynychová