Plán akcí školní družiny 1. pololetí

Plán akcí školní družiny 1. pololetí:


14. – 18. 9. Projektový týden školní družiny „DRÁČEK“


„DRAKIÁDA“

15. 9  – oddělení paní Hradecká a Nováková

16. 9 – oddělení paní Brynychová a Martincová

17. 9 – oddělení paní Bartošová a Zichová

Žáci si na drakiádu donesou svého draka, nechají si ho do odpoledne v šatních skříňkách, vychovatelky pomohou se sestavením draka.


5. – 9. 10 Projektový týden školní družiny „JABLÍČKO“


12. – 27. 10  „55 LET VEČERNÍČKA“ – dva projektové týdny ve školní družině. Výstava prací v mezidveří školy.


„CESTA ZA POKLADEM“

10. 11  – oddělení paní Hradecká a Nováková

11. 11 – oddělení paní Brynychová a Martincová

12. 11- oddělení paní Bartošová a Zichová

Procházka spojená s plněním úkolů a hledání pokladu. Vycházky vždy od 13.30 do 15. 00 hod.


23. – 27. 11 „ADVENTNÍ TÝDEN“

Žáci spolupracují na výzdobě tříd a vestilulu školy.


3. 12. „ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ“ – karneval v maskách čerta, Mikuláše a anděla od 13.30 hod. do 14. 30 hod. Žáci si přinesou kostým, který si nechají v šatní skříňce, po vyučování si je vyzvednou.


29. 1. „ZIMNÍ OLYMPIÁDA NARUBY“ – sportovní odpoledne od 13.30 hod. do 15.00 hod.