Podzim ve družině

Ve školní družině se od začátku školního roku udála spousta pěkných akcí. Za nejlepší bych zmínila výtvarnou soutěž, projekt jablko, drakiádu a nejúspěšnější byla cesta za pokladem. Všechna oddělení ŠD vyrazila hledat poklad jinou cestou, žáci plnili hodně úkolů a odpovídali na záludné otázky. Na konci naší zdařilé akce čekal na děti poklad v podobě sladkostí, který si děti vyhledaly.

Za kolektiv vychovatelek

Dana Brynychová