Projekt Draci

V týdnu od 17. 9. do 21. 9. probíhal na ŠD projekt spojený s podzimním drakováním. Děti se seznámily s historií pouštění draků a jejich výrobou. Dráčky jsme si připomněli v různých podobách v souvislosti s podzimními pracemi, sklizní brambor apod. Motivováni podzimem jsme vyráběli draky z přírodnin různými výtvarnými technikami. Ve výtvarné soutěži o nejhezčího draka byli odměněni 3 vítězové soutěže z každého oddělení ŠD. Všem se podařilo vyrobit originálně zajímavého draka, kterého si každý autor pojmenoval. Draci a dráčci vyzdobili chodby školní družiny a s předstihem podzimního počasí se rozlétali po chodbách při plné dávce letního vedra.