Projektový den ve školní družině s názvem „Sklo kolem nás“

Projektové dny ve školní družině s názvem „Sklo kolem nás“, který se uskutečnil ve dnech 24. – 31. 1. 2022. Finanční prostředky čerpány z Šablon II.