Projektový den ve školní družině s názvem „Vítáme jaro“

Projektové dny ve školní družině s názvem „Vítáme jaro“, který se uskutečnil ve dnech 31. 1. – 7. 2 2002.

Finanční prostředky čerpány ze Šablon II.