Rozmanitost přírody – jak se mění náš strom

Rozmanitost přírody – jak se mění náš strom

Během roku sledujeme změny našeho stromu na družinové zahradě. Jak se mění v jednotlivých ročních obdobích. Žáci 3. B, C si vybrali jabloň, která je nyní v období jara plná květů. V průběhu distanční výuky proběhly změny probouzejícího se stromu.

Žáci 1. C při přírodovědné vycházce v okolí školy nasbírali lusky se semínky z okrasného stromu. Semínka jsme nechali na vatě vyklíčit a sledovali růst dvou vyklíčených rostlin s listy podobnými kapradí O přesazené rostlinky se budou starat žáci třetích tříd.

Uvidíme, zda společná snaha přinese očekávané výsledky. Řídíme se heslem: „Chraňte přírodu a neničte ji“.

Jitka Martincová