Winter time

Přišla k nám práva zima a je třeba se pořádně obléci. Do čeho? To jsme se učili v našem anglickém klubíku. Už víme kam patří „hat“, „scarf“, „coat“, boots“ . Písnička a pantomima nám v tom pomohla.
A když už jsme oblečení, jdeme ven, abychom se zahřáli v “ ice hockey, skiing, figure skating, snowboarding..“ To je další  téma v našem zimním povídání.
Alžběta Nejezchlebová