Zahradní slavnost 2019

ŠD pořádala ve čtvrtek 6. 6. zahradní slavnost příležitostně ke Dni dětí a zároveň jako rozlučku s tímto školním rokem. Na zahradě ŠD se pořádaly různé soutěže na šesti stanovištích – např. magnetická rybička, kresba na asfalt, barevná plastová víčka, házení do plechovek, přenášení kelímku s vodou na pálce, trefa míčem do branky. Za splnění všech úkolů obdržely děti odměnu, kterou si sami vybraly. Probíhalo opékání vuřtů. Hudební doprovod provázel malé i velké až do 16 hod. Všem rodičům děkujeme  za přinesené občerstvení pro děti a jejich účast při společné akci. Stejně děkujeme našim kuchařkám za přípravu grilovaných vuřtů a pití pro děti. Pokud se vám program líbil, přijďte za rok zas.