ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 • Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Žáci nosí roušku ve společných prostorách (šatny, chodby, jídelna). V době výuky ve třídě roušky nenosí.
 • Do školní budovy mohou vstoupit žáci pouze bez doprovodu!
 • Vstup do budovy školy pro rodiče a ostatní veřejnost je zakázán!
 • Zákonní zástupci mohou přijít do školy pouze:
  • po předběžné domluvě s vyučujícím (vyučující si vyzvednou rodiče u vchodu do školy)
  • v době konzultačních hodin (středa 14.30-15.30hod.) si mohou rodiče dohodnout schůzku s vyučujícím (vyučující si vyzvednou rodiče u vchodu do školy)
  • v době třídních schůzek, konzultačního odpoledne dle plánu školy
 • Žádáme rodiče a ostatní veřejnost, aby při vstupu do školy používali roušku.
 • Pro kontakt se školou používejte výhradně e-mail vyučujících prijmeni.jmeno@zs-raf.cz nebo telefon.
 • Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Ve škole jsou zavedena zvýšená hygienická opatření (mytí rukou, dezinfekce apod.)