Duben 30, 2019

Day

30
Dub

Den Země 2019

Týdenní projekt ŠD v termínu 23.4. až 26.4. Třídění odpadu, recyklace, čistota ovzduší, šetření elektřinou, péče o rostliny, živočichy, vodní zdroje, ochrana přírody, ekologie – týdenní program. Děti malovaly a vyráběly z vyřazených materiálů výrobky. Při přírodovědné vycházce po okolí si vyzkoušely jak používat kontejnery na tříděný odpad. Závěrečný den proběhl úklid hřiště. Za celotýdenní...
30
Dub

Den Země 2019

Týdenní projekt ŠD v termínu 23. 4. až 26. 4. Třídění odpadu, recyklace, čistota ovzduší, šetření elektřinou, péče o rostliny, živočichy, vodní zdroje, ochrana přírody, ekologie – týdenní program. Děti malovaly a vyráběly z vyřazených materiálů výrobky. Při přírodovědné vycházce po okolí si vyzkoušely jak používat kontejnery na tříděný odpad. Závěrečný den proběhl úklid hřiště....