Říjen 20, 2019

Day

20
Říj

Cesta za pokladem

Dne 15. 10. 2019 od 13.30 hod. do 15.00 hod. proběhla společná akce školní družiny „Cesta za pokladem“. Paní vychovatelky vedly svoje oddělení podle orientačního plánku a během cesty děti plnily různé úkoly (poznávání okolí školy, orientace v plánku, dopravní značky a přechod pro chodce, sbírání přírodnin, zpívání písní s podzimní tematikou, pohybové aktivity apod.)....