Prosinec 18, 2019

Day

18
Pro

Zpívání na schodech

V úterý 17. 12. 2019 se na schodišti školní družiny shromáždily děti ze všech oddělení (cca 180). Úkolem bylo zazpívat  si několik známých vánočních koled. Děti se pustily do zpěvu, ale sbor byl tak početný, že se nepodařilo začít zpívat najednou. Nakonec se povedlo zazpívat v omezeném počtu sboru. Zazněly koledy: Půjdem spolu do Betléma,...