Upozornění pro rodiče a žáky

  • Přihláška do přípravné třídy pro školní rok 2024-2025 ke stažení zde.
  • Informace k příjímacímu řízení na střední školy
    • článek na webu zde, ke stažení v pdf zde

Školní družina

Zobrazit další

Sportovní odpoledne

Poslední den prvního pololetí školního roku jsme v družině uzavřeli sportovní olympiádou v tělocvičně. Děti se rozdělily do skupin a chodily po disciplínách jako byla: opičí dráha, střílení hokejkou na branku, hod na cíl, klouzání na lavičce nebo saně z deky. Všichni jsme si zasportovali a zaskákali. Jako odměnu nám paní vychovatelky vyrobily krásné medaile...
Read More

Masopustní karneval

Ve čtvrtek 8. 2. se uskutečnil ve školní družině masopustní karneval. Některé děti se už ráno převlékly do masek šašků, medvědů, kominíků… a pobíhaly radostně po škole. Odpoledne nechyběla masopustní cesta školou, kde se všechny děti do sytosti vyřádily. V každém oddělení žáci soutěžili i tančili. Při příchodu rodičů byl každý plný zážitků ze super...
Read More

Winter time

Přišla k nám práva zima a je třeba se pořádně obléci. Do čeho? To jsme se učili v našem anglickém klubíku. Už víme kam patří „hat“, „scarf“, „coat“, boots“ . Písnička a pantomima nám v tom pomohla. A když už jsme oblečení, jdeme ven, abychom se zahřáli v “ ice hockey, skiing, figure skating, snowboarding..“...
Read More

Statistiky

0
tříd ve škole
0
žáků
0
pedagogů
0%
spokojených rodičů

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO  PLÁNU OBNOVY 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených  školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční  výuky ve školách během pandemie covid-19.

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu Podpora ZŠ a MŠ RAF Nymburk“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022722, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a na extrakurikulární a rozvojové aktivity.  Celková výše podpory činí 1.895.471,- Kč.

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora ZŠ a MŠ RAF Nymburk“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015778, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci dětí a žáků. Celková výše podpory činí 3.403.308,- Kč.