Výlet do planetária (3A+3C)

Výlet do planetária

V úterý 26. dubna 2022 vyjely třídy 3. A a 3. C do pražského planetária. Žáci si rozšířili znalosti o vesmíru z hodin předmětu Člověk a jeho svět. Nadšeně sledovali výukový film Voyager – příběh věčného poutníka. V roce 1977 byly vyslány dvě kosmické sondy, aby prozkoumaly nejvzdálenější zákoutí Sluneční soustavy. V tuto chvíli, po více než 40 letech, jsou již daleko ve vesmírném prostoru a na zlatých deskách nesou poselství ze Země. Děti si též poslechly ukázku nahrávek z tohoto vzkazu. Dále nám pan průvodce vyprávěl o hvězdné obloze, ukázal nám viditelné planety a nejznámější jarní a letní souhvězdí. Zajímavé byly i exponáty v prostorách planetária, modely a informační tabule. Neméně zaujal děti i obchůdek s vesmírnými suvenýry. Na závěr se vyfotografovaly, aby si mohly fotkou připomenout zajímavou exkurzi.

Mgr. Hana Zubíková a Mgr. Hana Nedbalová