Čertovská škola (2A)

Čertovská škola

Z naší třídy 2. A stalo 5. 12. minipeklíčko. Místo žáků dorazili do školy čertíci s andílky. Během celého čertovského dne nás provázely tematické pracovní listy, na kterých jsme si procvičili probírané učivo. Na návštěvu k nám přišla i třída ze školky, aby se podívala, jak to vypadá ve školním „pekle“. S čertíky a andílky si společně mrňouskové vyrobili andělská křídla a čertovské zápichy. 

V průběhu vyučování nás navštívil Mikuláš s pomocníky – čerty a andělem. Domluvili hříšníkům. Některé si málem odnesli do pekla, ale nedali jsme je. Za naše pekelné snažení jsme si vysloužili nadílku, která potěšila nejednoho čertíka s andílkem.

Čertovskou školu jsme si užili a těšíme se na další.

Mgr. Jana Doušová