Nová učebna chemie

Se začátkem nového školního roku se na naší škole otevřela kompletně zrekonstruovaná učebna přírodních věd. Bude využívána hlavně na výuku chemie, přírodopisu a zeměpisu. Během těchto hodin najdou uplatnění nové laboratorní stoly s přívodem plynu a vody, mikroskopy a další pomůcky.

Hned první týden se žáci začali seznamovat s bezpečnostními pravidly v učebně, osmáci už si také vyzkoušeli první pozorování a deváté ročníky opakování učiva formou hry. 

Mgr. Zuzana Bartošová