Hudební dílna s muzikoterapií

Dne 16. 4. 2024 navštívila naši školu paní Dita Veselá, která připravila pro třídy 3. A a 3. B hudební dílnu zpestřenou ukázkami z muzikoterapie. Žáci se také seznámili s rodinou fléten, zahráli si na různé hudební nástroje a vyzkoušeli si vytvořit třídní melodii.

Beseda trvala 90 min a mohla by trvat i déle. Obě třídy byly výkladem velice zaujaty. Nejvíce je nadchla možnost, vyzkoušet si hru na různé nástroje.

Paní Dita Veselá se od svých devíti let věnuje hudbě. Začala dechovými nástroji, poté přidala strunné a další muzikoterapeutické nástroje. Vystudovala střední pedagogickou školu a třicet let se věnuje pedagogické činnosti v hudbě.

                                                                                                                                                                Mgr. Jana Doušová