Den Země

Letošní Den Země se konal v pondělí 22. dubna pro šesté a sedmé třídy. Šesťáci se zaměřili na téma voda. Zkusili si únikovou hru s ekologickým tématem, vytvořili si svoji vlastní čističku vody a pak si vyzkoušeli měřit pH různých vod a diskutovali o tom, jak je voda důležitá pro život. V druhé části programu šli na exkurzi do hydroelektrárny a cestou zpět do školy se vraceli přes park Ostrov, kde vyplňovali pracovní list. 

Sedmáci vyrazili uklízet město. Jedna skupina sbírala odpad v Drahelicích, další v okolí naší školy a poslední skupina kolem zimního stadionu a pak na Zálabí. Spolupracovali s technickými službami, které dodaly pytle a postaraly se o svoz nasbíraného odpadu. Na závěr dopoledne žáci navštívili čističku odpadních vod, kde je provedli pracovníci VaK Nymburk.