Exkurze do Národního muzea (7A)

V pátek 7. 10. 2022 se žáci ze 7. A vydali spolu s paní učitelkou Bartošovou a Vetešníkovou na exkurzi do Národního muzea v Praze. Nejprve si muzeum prošli sami, každý podle svého zájmu. Nejvíce je zaujala výstava věnovaná operaci Anthropoid. Poté je již čekala komentovaná prohlídka s lektorem na téma “Biodiverzita živočichů”, kde jim v jednotlivých sálech byly představeny všechny skupiny od bezobratlých až po savce.

Třída 7. A