Petra Rejmanová

Autor:

Dopravní výchova
15
Lis

Dopravní výchova (1A)

Naši prvňáčci se v úterý 15. listopadu zúčastnili besedy s dopravní tematikou. Zopakovali si učivo věnované bezpečné cestě nejen do školy, zopakovali si nejdůležitější dopravní značky a vysvětlili si důležité dopravní situace, s kterými se mohou každý den setkávat. Na modelu přechodu si vyzkoušeli bezpečné přecházení, správné rozhlížení a oční kontakt s řidičem. Za vzornou práci obdržely děti zajíčka...
Laser game
07
Lis

Laser game (9C)

Žáci 9.C se dne 7. 11. zúčastnili výletu do pražského Laser gamu. Laser game je týmová sportovně společenská hra využívající moderní technologie, včetně laseru s prvky sci-fi. Ke hře se využívá laserových zbraní.  Všichni žáci hodnotili výlet za velmi zdařilý a moc si ho užili. Mgr. Aneta Brynychová
Národní muzeum
06
Lis

Exkurze do Národního muzea v Praze (7D)

V říjnu jsme jeli s naší třídou do Národního muzea v Praze. V 8:00 jsme odjížděli vlakem z hlavního nádraží v Nymburce a cesta trvala přibližně hoďku. Po příjezdu do Prahy jsme trochu posvačili a pak nás paní učitelka vzala do staré budovy hlavního nádraží. Vypadalo to tam moc hezky. Potom jsme vyrazili do muzea....
05
Lis

Chemické bádání (8ABC)

Tento týden si žáci osmého ročníku v rámci chemie vyzkoušeli, jaké je to bádat. Jejich úkolem bylo získat z “Fankensteinova koktejlu” všechny čtyři složky, které obsahoval. Nejprve si stanovovali hypotézy, které následně ověřovali v praxi.  Všichni pracovali velmi aktivně a jejich snaha je dovedla k cíli, i když někdy byla cesta plná strastí.  Mgr. Zuzana...
Halloween
04
Lis

Halloween 2022

31. 10. se celou školou neslo anglické Trick or treat – Koledu, nebo něco vyvedu. Žáci devátých a sedmých tříd se v rámci výuky angličtiny vydali postrašit své spolužáky v převlecích ze záhrobí. Natálie Šambergerová, 7. D – hlavní organizátorka akce
Česká tisková kancelář
03
Lis

Exkurze v České tiskové kanceláři (8C)

V říjnu se naše třída vydala do Prahy na exkurzi do ČTK. Editor zahraniční redakce Jakub Dospiva nám přednášel o celé zpravodajské agentuře. Dozvěděli jsme se spoustu informací jak z minulé doby, tak i ze současnosti. V roce 1918 přesněji 9. října se vydaly první „novinky” pod společností Československá tisková kancelář. Po zajímavé přednášce jsme...
History park
02
Lis

History park v Ledčicích a zablácené boty (4A+4C)

V úterý 11. 10. 2022 se vydaly třídy 4. A a 4. C s paní učitelkou Z. Vrtiškovou, J. Koláčnou a paní asistentkou H. Mračkovou–Daňkovou do Ledčic pod horu Říp. Chlapce sem hnala hlavně lovecká vášeň a děvčata touha objevovat nové věci a tvořit. Všichni společně jsme obdivovali v archeoparku otisk dávno minulé doby. Nejen chlapci nadšeně...
Magna
30
Říj

Exkurze ve výrobním závodu Magna Exteriors s.r.o.

V deváté třídě je nutné řešit kroky k našemu budoucímu povolání. Proto jsme se zašli podívat do jedné z největší společnosti v Nymburce – Magny Exteriors, abychom se seznámili s různými profesemi, které tato společnost nabízí a možná se inspirovali při rozhodování. Dostalo se nám vřelého přijetí od paní Jany Hercokové, která nám představila a...
Podzimní projektový den
22
Říj

Podzimní projektový den na prvním stupni

I letošní podzimní dny žáci prvního stupně využili k práci v projektu. Zaměření jednotlivých tříd bylo různorodé. Paní učitelky připravily program pro žáky a ti si vyzkoušeli různé činnosti spojené s podzimem. V rámci tříd vznikly různé výstavky, nástěnky, plakáty a výrobky. Pestré podzimní barvy rozzářily třídy.
Exkurze do Národního muzea
22
Říj

Exkurze do Národního muzea (7A)

V pátek 7. 10. 2022 se žáci ze 7. A vydali spolu s paní učitelkou Bartošovou a Vetešníkovou na exkurzi do Národního muzea v Praze. Nejprve si muzeum prošli sami, každý podle svého zájmu. Nejvíce je zaujala výstava věnovaná operaci Anthropoid. Poté je již čekala komentovaná prohlídka s lektorem na téma “Biodiverzita živočichů”, kde jim...
1 2 3