History park v Ledčicích a zablácené boty (4A+4C)

V úterý 11. 10. 2022 se vydaly třídy 4. A a 4. C s paní učitelkou Z. Vrtiškovou, J. Koláčnou a paní asistentkou H. Mračkovou–Daňkovou do Ledčic pod horu Říp.

Chlapce sem hnala hlavně lovecká vášeň a děvčata touha objevovat nové věci a tvořit. Všichni společně jsme obdivovali v archeoparku otisk dávno minulé doby. Nejen chlapci nadšeně zkoumali kosti mamutů a zkoušeli mamuty a bizony ulovit oštěpem. Obratně jsme vzali do ruky i luk. Stali jsme se i pozornými archeology a odkryli jsme hrob pravěké ženy a muže. Zkusili jsme si podobně jako v době kamenné drtit obilí, přiložit ruku k dílu při stavbě jednoduchých chýší. Zaujaly nás hliněné nádoby, a proto jsme vytvářeli v keramické dílně podobné výrobky; někdo se dokonce pokusil i o Věstonickou venuši.

Tento výlet do doby kamenné se vyplatil. Nakoupili jsme si např. pěstní klíny nebo kuličky do praku (prak byl moc drahý a dokážeme si ho vyrobit sami.) Strávili jsme skoro tři hodiny na čerstvém vzduchu pod památnou horou Říp. Paní učitelky si ulovily perníkového mamuta. Boty, zablácené pobytem u vykopané jámy, jsme částečně otřeli o trávu cestou k autobusu. Všichni jsme zaplnili autobus i zpěvem a dobrou náladou.

Zaznamenala  Mgr. Jiřina Koláčná