Zimní den – projekt 1. stupně

Jako každý rok se i letos uskutečnil na 1. stupni projekt Zimní den. Vše se neslo v duchu Vánoc. Každá třída si připravila svůj program. Někdo byl na výletě s vánoční tematikou, jiní vyráběli ozdoby, svícny nebo korálkovali. Pracovalo se také ve skupinách na téma vánoční zvyky a tradice. Ani sportovci nezaháleli. V tělocvičně proběhlo vánoční přátelské utkání ve vybíjené. Ať už tak či onak, určitě byli všichni rádi, že se nemusí učit a mohou prožít o trošku lepší den.

Jaroslava Adamcová