Situace týkající se vládních restrikcí je velmi proměnlivá. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto plánovaný lyžařský kurz v únoru 2022 zrušit. Není pro nás možné předem hradit zálohy na ubytování, dopravu a ostatní výdaje, když není jisté, kdo bude moct absolvovat kurz. Nepřidávají tomu ani opakované odchody celých tříd do karantény, které před kurzem reálně hrozí. Veškeré již poslané finance budou vráceny zpět na účet.