Nymburské historické slavnosti – Den Elišky Přemyslovny

Ve slunnou květnovou neděli 15. 5. se v Parku Pod Hradbami sešly stovky lidí. Přilákal je program, který vznikl k příležitosti 730. výročí narození Elišky Přemyslovny.  Díky podpoře města mohli organizátoři odstartovat dlouhodobý projekt a vznikl tak první ročník Nymburských historických slavností, které by se mohly stát nedílnou součástí městské kulturní scény. Sami pořadatelé vůbec netušili, s jak velkým ohlasem se jejich akce setká.

Do města dorazil královský průvod Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Královský pár přijel na koních s početným doprovodem za zvuku kostelních zvonů. Pod hradbami Eliška promluvila ke svému lidu a zdůraznila důležitou úlohu Nymburka v českých dějinách. Král Jan pak potvrdil městu všechna jeho privilegia a výsady a vyřkl přání, aby se slavnosti konaly každoročně. Krále a královnu doprovázel celý dvůr a na jejich počest se konal rytířský turnaj. Slavnost zdobili krásné tanečnice, hudebníci a kejklíř. Na závěr se celé shromáždění odebralo do kostela sv. Jiljí, kde se konala slavnostní bohoslužba, která celému odpoledni dodala duchovní rozměr.

Kolem  autora celého projektu Pavla Douděry, historika a učitele v jedné osobě, se semkl tým nadšenců z řad žáků, učitelů, přátel a dalších lidí z města a okolí, kteří mu pomohli jeho záměr zrealizovat.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás v naší práci podpořili a věřili nám. Děkujeme za podporu panu starostovi, řediteli ZŠ RAF, panu faráři, řediteli Polabského muzea, všem účinkujícím a příznivcům. Cílem bylo započít tradici každoročních historických slavností, neboť naše město má bohatou historii a zaslouží si věnovat jí více prostoru. Vytvořili jsme koncept komunitní akce, která je od lidí a pro lidi. Duší a tělem celých slavností se stali žáci osmých a devátých tříd naší nymburské RAFky. Děti dostaly na bedra velkou zodpovědnost a zhostily se jí na výbornou. Samotného mě velmi překvapilo, s jakou vervou a úsilím se do celého projektu zapojily. První rok jsme začali skromně a jistě máme co vylepšovat, ale myslím, že vznikl skvělý projekt, který na nymburské kulturní scéně vydrží dlouhá léta.“

Po boku žáků a učitelů školy vystoupili Páni z Kolína, Artus Bohemia, Mariane a další. Již teď mají pořadatelé v záloze spoustu nápadů na další ročníky. Každý rok bude zaměřen na jiné téma, aby se program neopakoval a všichni se mohli na nový ročník těšit.

„Jsem rád, že vzájemnou spoluprací vznikla akce, která měla velký úspěch a lidem se líbila. Chtěli bychom v této spolupráci i nadále pokračovat. Už teď máme plány na příští rok,“ přiblížil starosta města Tomáš Mach.

Těšíme se na vás na dalších setkáních
za realizační tým Ing. Petra Rejmanová