Časový harmonogram a organizace výuky žáků 1. stupně

celý dokument ke stažení zde.

Organizační záležitosti

 • První den (25. 5. 2020) musí žáci odevzdat třídnímu učiteli Čestné prohlášení (ke stažení zde).
 • Žáci se nebudou před školou shlukovat.
 • Do školy budou žáci vstupovat s nasazenou rouškou.
 • Žáci si přinesou na den dvě vlastní roušky a igelitový sáček na jejich uložení.
 • Žáci se po vstupu do školy odeberou do svých kmenových tříd.
 • Šatnu žáci nebudou využívat, přezouvání a odkládání oděvů bude organizovat vyučující před třídou nebo ve třídě.
 • Po příchodu do třídy si žáci vydezinfikují ruce připravenou dezinfekcí, posadí se do lavic dle pokynů vyučujícího.
 • Organizace výuky bude plně v kompetenci třídního učitele a žáci i rodiče s ní budou seznámeni. (rozvrh hodin, pomůcky pro výuku, časová organizace atd.) Komunikace s třídním učitelem bude probíhat dle zvyklostí (Bakaláři, e-mail).
 • Omlouvání absence musí probíhat okamžitě třídnímu učiteli nebo prostřednictvím kanceláře školy s udáním důvodu absence.
 • Obědy (nárok mají pouze žáci, kteří budou ve škole na odpolední výuku) je třeba přihlásit prostřednictvím objednávkového systému na serveru strava.cz.
 • Do jídelny budou skupiny žáků přicházet s vyučujícími dle nastaveného harmonogramu. Po obědě se žáci vrátí opět s doprovodem do původní učebny.
 • Vedoucí odpoledního bloku si přebírá skupinu po obědě v kmenové učebně.
 • Ukončení odpoledního bloku je pro všechny skupiny jednotné.
 • Vedoucí odpoledního bloku v 15.00 hod. odvede žáky k východu ze školy.
Rozdělení skupin
Třída Dopolední výuka Odpolední výuka
1. A Zubíková H. Hradecká M.
1. B Červová Z. Brynychová D.
1. C Nedbalová H. Bartošová L.
2. A Podnecká T. Podnecká T.
2. B Zdobinská J.
2. C Peřinová P. Zichová J.
3. A Batalová B. Dáňová M.
3. B Říhová E. Martincová J.
3. C Vrtišková Z. Cermanová Ž.
4. A Ševcechová H. Nováková L.
4. B Mazurová J. Malíková D.
4. C – 1. sk. Koucká L.
4. C – 2. sk. Soukalová M.
4. D Adamcová J. Javůrek L.
5. A Koláčná J. Špičáková T.
5. B Havelková V. Schönová K.
5. C Nováková J.

 

Časový harmonogram

Třídy

1. C, 1. B, 2. B, 2. C, 3. C, 4. D

Třídy

1. A, 2. A, 3. B, 4. A, 4. B

Třídy

3. A, 4. C, 5. A, 5. B, 5. C

Pedagogický dozor vyzvedne žáky před školou v 7. 50 hod. (doprovodu žáků nebude umožněn vstup do školy).

1. hod. – 8.00 – 8.45 hod.

2. hod. – 8.55 – 9.40 hod.

3. hod. – 10.05 – 10.50 hod.

4. hod. – 11.00 – 11.45 hod.

Dopolední výuka končí v 11.45 hod. Vyučující odvede žáky, kteří nepokračují odpoledním programem, před školu.

Odpolední výuka – oběd v 11.50 hod., žáci pokračují do 15.00 hod.

Pedagogický dozor vyzvedne žáky před školou v 8. 05 hod. (doprovodu žáků nebude umožněn vstup do školy).

1. hod. – 8.15 – 9.00 hod.

2. hod. – 9.10 – 9.55 hod.

3. hod. – 10.20 – 11.05 hod.

4. hod. – 11.15 – 12.00 hod.

Dopolední výuka končí v 12.00 hod. Vyučující odvede žáky, kteří nepokračují odpoledním programem, před školu.

Odpolední výuka – oběd v 12.05 hod., žáci pokračují do 15.00 hod.

Pedagogický dozor vyzvedne žáky před školou v 8.20 hod. (doprovodu žáků nebude umožněn vstup do školy).

1. hod. – 8.30 – 9.15 hod.

2. hod. – 9.25 – 10.10 hod.

3. hod. – 10.35 – 11.20 hod.

4. hod. – 11.30 – 12.15 hod.

Dopolední výuka končí v 12.15 hod. Vyučující odvede žáky, kteří nepokračují odpoledním programem, před školu.

Odpolední výuka – oběd 12.20 hod., žáci pokračují do 15.00 hod.