Vedení školy a celý učitelský sbor přeje všem svým žákům krásné prázdniny a rodičům oddech od školy a pohodovou dovolenou.