Distanční vzdělávání od 3.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k přehlednosti online výuky, byl vydán rozpis online hodin pro každou třídu 2. stupně.

Hodiny vyznačené žlutě budou s platností od 3.11.2020 do odvolání probíhat online pomocí aplikace Google Meet v prostředí Google Classroom. Ostatní hodiny budou probíhat distanční formou, tzn. žák vypracovává zadané úkoly.

Připomínáme, že distanční výuka je povinná, rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo dítě omluvit třídnímu učiteli způsobem, jakým omlouvají nepřítomnost při prezenční výuce. V období distanční výuky mohou být žáci hodnoceni.