Do školní budovy mohou vstoupit žáci pouze bez doprovodu!

Vstup do budovy školy pro rodiče a ostatní veřejnost je zakázán!

Zákonní zástupci mohou přijít do školy pouze:

  • po předběžné domluvě s vyučujícím (vyučující si vyzvednou rodiče u vchodu do školy)
  • v době konzultačních hodin (středa 14.30-15.30hod.) si mohou rodiče dohodnout schůzku s vyučujícím
  • v době třídních schůzek nebo konzultačního odpoledne dle plánu školy

Pro kontakt se školou používejte výhradně e-mail vyučujících prijmeni.jmeno@zs-raf.cz nebo telefon.

Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.