Nové koše na třídění odpadu

Projekt „Zvyšování environmentálního vzdělávání žáků ZŠ R. A. F. Nymburk“ vrcholí. Byl zahájen 1. 11. 2011 a příští týden 31. 10. 2012 končí. Žáci jeho prostřednictvím navštívili ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích, byla vybudována environmentální učebna s novým nábytkem, interaktivní tabulí, dataprojektorem, televizí, počítačem, knihami atd. Učitelé vytvořili spoustu výukových materiálů na oživení hodin.

Poslední akcí tohoto projektu je vybavení všech učeben novými nádobami na tříděný odpad – papír, plasty a plechovky. Tvoří velice pěkný doplněk tříd. V tomto týdnu přibudou nové koše i na chodby ve všech pavilonech. Věříme, že žáci své teoretické znalosti z environmentální výchovy budou uplatňovat v praxi nejen ve škole, ale i doma.