Platforma s aktéry na trhu práce – březen – 2014

V pondělí 10. 3. 2014 se uskutečnila platforma s aktéry na trhu práce, které se zúčastnili zástupci naší školy, obou dalších základních škol v Nymburce, SOŠ a SOU v Nymburce, Informačního a poradenského střediska ÚP Nymburk a zástupci firmy Kenast Pečky a TPCA Kolín.

Účastníci setkání pohovořili o současné situaci na trhu práce a seznámili se se způsoby, jakými se základní školy snaží směřovat žáky na školy s technickými obory a naopak o zkušenostech se žáky základních škol na školách středních. Zástupci obou firem seznámili přítomné se zkušenostmi se zaměstnáváním absolventů. Závěrem vyslechli referát o současné situaci na trhu práce a také byli seznámeni s poptávanými obory v našem regionu.