Sportovní odpoledne

Poslední den prvního pololetí školního roku jsme v družině uzavřeli sportovní olympiádou v tělocvičně. Děti se rozdělily do skupin a chodily po disciplínách jako byla: opičí dráha, střílení hokejkou na branku, hod na cíl, klouzání na lavičce nebo saně z deky. Všichni jsme si zasportovali a zaskákali. Jako odměnu nám paní vychovatelky vyrobily krásné medaile a sladkosti taky nechyběly.

Dana Brynychová