Čarodějnice v družině

Čarodějnický rej se uskutečnil v krásném slunečném počasí 30. dubna. Paní vychovatelky měly mnoho plánů k ohni a opékání buřtů. Velký vítr nám opékání pokazil, ale čarodějnický rej se vydařil po všech stránkách. Děti se proměnily v ošklivé i krásné čarodějnice a plnily úkoly na zahradě školní družiny, které jim připravily paní vychovatelky. Další akce školní družiny je dětský den, který chystáme na 5. 6. a moc se na něj těšíme.

Dana Brynychová