Den Země 2019

Týdenní projekt ŠD v termínu 23. 4. až 26. 4. Třídění odpadu, recyklace, čistota ovzduší, šetření elektřinou, péče o rostliny, živočichy, vodní zdroje, ochrana přírody, ekologie – týdenní program. Děti malovaly a vyráběly z vyřazených materiálů výrobky. Při přírodovědné vycházce po okolí si vyzkoušely, jak používat kontejnery na tříděný odpad. Závěrečný den proběhl úklid hřiště. Za celotýdenní aktivity všichni obdrželi sladkou odměnu.