Přírodovědná vycházka

V rámci projektového týdne ve školní družině s názvem „Zvířata v zimě“ jsme podnikli v úterý 14. 1. 2020 přírodovědnou vycházku na blízkou „Lidušku“. Zde jsme pozorovali vodní ptáky, povídali si, kde ještě v Nymburce narazíme na vodní ptactvo. Další téma diskuse bylo krmení – jeho momentální zákaz. Děti měly malé množství vhodného krmení např. mražený hrášek, salát, jablka. Procházku jsme zakončili na hřišti školní družiny, kde jsme pozorovali ptáky.