Zpívání na schodech

V úterý 17. 12. 2019 se na schodišti školní družiny shromáždily děti ze všech oddělení (cca 180). Úkolem bylo zazpívat  si několik známých vánočních koled. Děti se pustily do zpěvu, ale sbor byl tak početný, že se nepodařilo začít zpívat najednou. Nakonec se povedlo zazpívat v omezeném počtu sboru. Zazněly koledy: Půjdem spolu do Betléma, Tři králové, Nesem vám noviny, Štědrej večer nastal, Rolničky …

Přestože se vše nepovedlo podle představ, všichni přihlížející naše úsilí ocenili. A tak jsme si slíbili, že se příští rok rozdělíme na skupiny a znovu si koledy zazpíváme.