Září 4, 2023

Day

04
Zář

První třídy mezi námi

V letošním školním roce nastoupilo do čtyř prvních tříd 81 žáků. 1. A povede paní učitelka Branislava Batalová, 1. B paní učitelka Nikola Dudlová, 1. C paní učitelka Ilona Machotková, 1. D paní učitelka Zuzana Vrtišková. Do přípravné třídy bylo přijato k paní učitelce Janě Zábranské 15 dětí. Rodiče, děti i paní učitelky přivítal ve třídách ředitel...
04
Zář

Informace k platbám ve škole

Od školního roku 2023/2024 pro zjednodušení plateb přecházíme na systém strava.cz Číslo účtu zůstává stejné, tedy 9227710227/0100, variabilní symbol bude pouze jeden, který jste dosud používali u stravného. Kdo se nestravuje ve školní jídelně (nebo noví žáci) obdrží variabilní symbol u vedoucí jídelny paní Šibravové. Jediná změna je v zadávání specifického symbolu 1111 (pro úhradu stravného)...